Nová akcia

29.11.2011 18:16

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.