Záchranársky výcvik

 

Tak ako u ľudí učenie prebieha od pochopenia jednoduchých vecí k zložitejším,aj vo výcviku psov postupujeme podobným spôsobom. Záchranárske psy cvičia cviky poslušnosti ako všetky ostatné psy, ale postupne ich učíme špeciálne cviky určené pre záchranárske psy,ako je to určené v skúšobných poriadkoch. Je to napríklad chodenie po nepríjemnom materiáli. Pes si zvykne chodiť po železnej mreži,plastových fľašiach, plechu, stavebnej suti a pod. Pri prehľadávaní rôznych polozrúcaných objektov je táto, už získaná odolnosť voči rôznym povrchom, nevyhnutná. Alebo napr. nesenie psa psovodom a odovzdanie psa na prenesenie inej osobe. Pes nesmie prejaviť agresivitu voči psovodovi ani inej osobe. V praxi sa stane, že psov so psovodmi prevážajú na korbe nákladného auta, prípadne na vlečke a takáto manipulácia so psami je nevyhnutná.

     Postupne sa zvyšuje náročnosť,pribúda pohyblivý most na sudoch, hojdačka,čo je vlastne v strede podopretá doska, po ktorej prejde pes do polovice dlžky, až k bodu preklopenia, tam dosku preklopí a prejde na koniec. Náročný je aj vodorovný rebrík, preskok cez vodnú priekopu a ovládateľnosť psa psovodom na diaľku.

     To všetko je však len časť výcviku začiatočníkov záchranárov, pretože hlavné je vyhľadávanie osôb a pachové práce v rôznych lokalitách.

     Záchranársky pes musí mať dobrú kondíciu, pretože plošné prehľadávanie plochy 1-2 ha,ho stojí mnoho síl. Plochu prehľadáva striedavo vpravo, vľavo,pričom prehľadáva akoby obdlžniky na každej strane a vracia sa do stredu k psovodovi, stále sa snaží zachytiť pach stratenej osoby. Keď ju nájde, privolá psovoda.

     V KZB Lučenec máme psov na rôznych úrovniach výcviku. Začiatočníci cvičia častejšie,ale všetci sa zúčastňujú s nadšením spoločných tréningov a pokročilí psovodi ochotne pomáhajú začiatočníkom.